visualioner.com
UNIT PROFILE: Ayakashi no kiko
Ayakashi no kiko (妖の鬼狐) Debut: January 20th 2019 Vocal: Baku (貘) Guitar: TaNa 8/15 12/18 A A Member History Vo. Baku → Prototype → Ba×tsu(Yu-ki) → Billy(YU-KI→baku) → Hana Shounen Buddies → VERY BE…