visualioner.com
BAND PROFILE: MEJIBRAY [HIATUS]
MEJIBRAY [HIATUS] Debut: March 18th 2011 Hiatus: December 22nd 2017 Vocal: Tsuzuku (綴) Guitar: MiA Bass: Koichi (恋一) Drums: METO (メト) 12/15 9/17 12/22 1/17 O B O A Member History Vo. Tsuzuku → ruru…