visciousdoveling.me
Världen Fastnar Inte På Mig
D et är som att världen inte fastnar på mig. Inte riktigt angår mig, närapå. För jag är här bara på nåder. Jag får finnas här, bara om jag gör som man ska. Skrattar när man ska. Skämtar som …