visciousdoveling.me
Farväl, Min Prins
Så skiljs vi åt, vi tar farväl, min prins Och ingenting blir som förut Vi tar vårt avsked nu, och vinkar sakta Du ler försiktigt, sen är det slut Allt vi drömde, allt var vårt All vår sorg, när det…