visciousdoveling.me
”Av allt att döma verkar det inte som att jag skulle trivas i himlen. Alla som bor där verkar helt sakna driv.” (Sommaren 2017)