visa21.org
اخذ ویزای شینگن توریستی
اخذ ویزای شینگن توریستی ویزای شینگن به معنی دریافت مجوز ورود به کشورهای حوزه شینگن است. اخذ ویزای شینگن توریستی برای مسافرانی که قصد سفر به کشورهای اروپایی را دارند موجب می گردد که اجازه بازدید و سفر به دیگر کشورهای منطقه شینگن را پیدا کنند. بنابراین مسافران و افراد زیادی به دنبال اخذ ویزای شینگن