visa21.org
اخذ ویزای شینگن
اخذ ویزای شینگن مقدمه ویزای شینگن چیست ؟و چگونه ویزای شینگن بگیرم؟ محدوده شینگن در واقع محدوده ای متشکل از 26 کشور اروپایی ست که با یک توافق همگانی به پیمانی به نام شینگن پیوسته اند، برای ورود به هر کدام از کشور های حوزه شینگن تنها نیاز