virta.sk
Vzdelávajte svojich zákazníkov, zostanú vám verní. - VIRTA
Retencia – udržanie si svojich zákazníkov je náročnou úlohou. Už ste do zákazníka investovali marketingové a obchodné náklady, starali ste sa oň počas …