virta.sk
Vzdelávacie plány na firemnej univerzite - VIRTA
Firemná univerzita pracuje so vzdelávacími plánmi ako nástrojom na rýchle a prehľadné plánovanie rozvoja zamestnancov a reportovania postupu plnenia cieľov.