virta.sk
Veľká spoločnosť v vlastným informačným systémom - productinfo
Riadenie veľkej spoločnosti pomocou interného systému prináša výzvy, na ktoré odpovedáme pôvodným a veľmi účinným riešením integrovaného vzdelávania.