virta.sk
Systematizované plánovanie vzdelávania zamestnancov - VIRTA
Firemná univerzita prináša systém do tvorby vzdelávacích plánov pre zamestnancov. Jednoduché vzdelávacie plány je možné spúšťať v pravidelných intervaloch, alebo …