virta.sk
Stavebná spoločnosť - VIRTA
Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci je tu od nepamäti. Rovnako dlho ako pracovné úrazy. V stavebníctve je obzvlášť dôležitá, …