virta.sk
Softvérová firma na globálnom trhu - Productinfo.sk
Riešenie vzdelávania zákazníkov globálnych SW firiem, ktoré obsluhujú používateľov na celom svete, potrebujú ich vzdelávať a informovať o nových nerziách.