virta.sk
Sociálna bezpečnosť pre zamestnanca s Firemnou univerzitou - VIRTA
Najväčší strach je z neznámeho. Ako si stojíme u svojho zamestnávateľa je otázka, ktorá trápi, paradoxne, tých najkvalitnejších a najsvedomitejších …