virta.sk
Nasadenie Roleplay elearning vo vzdelávaní klientov - VIRTA
Efektívne riešenie vzdelávania klientov, kde sme spojili elearningový expertný systém a metódu Role-play pre lepšie spoznanie a identifikáciu s produktom.