virta.sk
Riadiaci pult pre manažéra ľudských zdrojov - VIRTA
Našou špecializáciou sú vzdelávacie technológie a ich integrácia s firemnými systémami. Naše úsilie teda smeruje k procesu vzdelávania a k …