virta.sk
Pracovná agentúra a sofistikovaná príprava komunity uchádzačov
Pracovná agentúra je zväčša len prvým krokom zamestnanca k úvodným školeniam a osobnému rastu už u svojho nového zamestnávateľa. No …