virta.sk
Onboarding pred dátumom nástupu - VIRTA
Online samovzdelávanie dokáže ťažisko expozičnej časti vzdelávania - to je tá, kde dostávame nové informácie - preniesť mimo pracovisko.