virta.sk
Miera životaschopnosti organizácie a riadenie vedomosti - VIRTA
To, že správne rozhodnutia sa dajú robiť len na základe správnych informácií, netreba rozoberať. Ak sa však veci vyberú nesprávnym …