virta.sk
Metodika novej generácie pre tvorbu vzdelávacieho obsahu - VIRTA
Vďaka neustálej práci na zlepšovaní, ladení a zdokonaľovaní procesu, vďaka výskumu a bádaniu, vieme ponúknuť rýchlu, efektívnu a hodnotnú službu.