virta.sk
Zamestnanci ľudských zdrojov a ich utilizácia - VIRTA
Firemná univerzita je virtuálne na začiatku oddelenie vzdelávania a vie vyrásť až na komplexné HR vrátane BOZP a GDPR a iných skratiek.