virta.sk
Virtuálne náborové stredisko - VIRTA
Tak, máme za sebou prvú skúsenosť z horúcej reality. Obstáli sme. Samozrejme, realita ukázala, kde sme sa trafili a kde nie, kde sme prestrelili a kde sme ani netušili, že sa môže nachádzať nejaká oblasť hodná pozornosti. Ak to ale zhrniem; Podarilo sa nám nájsť a osloviť cieľovú skupinu (študenti 20-25), primárne cez FB, presvedčiť …