virta.sk
Užitočné moduly pre každodennú prevádzku - VIRTA
Väčšina našich integrácií a riešení sa dá charakterizovať ako veľký alebo významný projekt v prostredí, kam sa umiestňoval. Vždy ide o komplexné a náročné zadanie s veľkým množstvom dotknutých procesov, rozmanitým kontextom a viacerými majiteľmi procesov. To čo ale našu prácu reprezentuje po nasadení do každodennej prevádzky nie sú globálne prehľady, možnosti plánovania na roky …