virta.sk
Systematizácia sústavného vzdelávania v organizáciách - VIRTA
Sústavné vzdelávanie vo všetkých oblastiach organizácie. Riadenie a evidencia vzdelávania, poučenia a oboznámenia sa s BOZP, GDPR, požiarnou ochranou...