virta.sk
Sociálne siete a výber zamestnancov - VIRTA
Viac informácii v infografike: http://www.virtualna-akademia.sk/stream/?p=74