virta.sk
Riadiaci pult pre manažéra ľudských zdrojov - VIRTA
Našou špecializáciou sú vzdelávacie technológie a ich integrácia s firemnými systémami. Naše úsilie teda smeruje k procesu vzdelávania a k správe ľudského kapitálu. Realita produkčnej praxe však prináša mnohé prekvapenia. Vďaka tomu máme niekoľko spin-off produktov a niekoľko podporných riešení. Momentálne pracujeme na štandardizácii riešenia, ktoré umožňuje vyskladať si vo webovom prehliadači vizualizované informácie vo …