virta.sk
Letný výskumný projekt VIRTA
VIRTA počas leta otvára pilotné overovanie riešenia témy Candidates relationship management pre recruiterov a talent sourcerov.