virta.sk
Lenivosť a malovernosť v samovzdelávaní - VIRTA
Prečo v nás vyhorí odhodlanie? Prečo vzdáme užitočné predsavzatia? Je to v nás?