virta.sk
Vyššiu pridanú hodnotu vďaka vzdelávaniu VIRTA
Zamestnanci s podporou vzdelávania vytvoria o 11,7% vyššiu pridanú hodnotu. Riešenia a služby VIRTA pomáhajú zvyšovať tento priemer všetkým typom subjektov.