virta.sk
VIRTA Productinfo moderný nástroj na produktové vzdelávanie
Productinfo je efektívny a agilný nástroj na vzdelávanie zamestnancov a klientských komunít. Mobilné rozhranie a plná kontrola nad procesom vzdelávania.