virta.sk
Automatizovaný onboarding s Firemnou univerzitou - VIRTA
Firemná univerzita má pre proces onboardingu nových zamestnancov riešenia a vie efektívne pomôcť pri plánovaní, distribúci vedomostí a kontrole spôsobilostí