virta.sk
Ako funguje "fungujúce" vzdelávanie? - VIRTA
Naozaj fungujúce vzdelávanie sa deje ako proces, dlhodobý a sústavný proces. Nie ako séria školení.