virta.sk
Firemný inkubátor pre organizácie - VIRTA
Nábor nových kolegov, ich hľadanie a príprava je jedným z najrizikovejších činností organizácie dneška. Vždy si spomeniem na výrok: Celý …