virta.sk
Firemná univerzita - modulárnosť a škálovateľnosť - VIRTA
Škálovateľné a modulárne riešenie, dostupné malým a stredným firmám, ktoré zároveň dokáže zvládnuť správu ľudského kapitálu vo Vašej organizácii.