vinhtng.com
Mưa mùa hè [short story]
[cho những đêm thức chờ trời sáng] 1. Sau tiếng đóng cửa vô cảm, An rời khỏi xưởng vẽ, bầu trời mùa hè dội vào cô những trận gió lớn. Phía sau lưng An, tuổi 19 vừa đi qua. Đó là người…