vinhtng.com
Hà Nội sáp [short story]
(Phiên bản đầy đủ của truyện đã in trong cuốn “Kẻ ăn giấc mơ”, đăng trên Tuổi trẻ online và Tập san Áo Trắng của báo Tuổi trẻ) Café trên tầng, phía bên kia lần kính là Nhà hát lớn, khác…