vinhtng.com
Short story©
Tôi không viết cho người thích tìm kiếm những câu chuyện. Tôi viết cho những ai muốn ý thức nhiều hơn về cuộc sống này. Mưa mùa hè Mùi bầu trời Hà Nội sáp Tous Les Jours xin chào Harmonica và c…