vinhtng.com
Bây giờ là giữa mùa thu
Bẵng đi một thời gian dài tôi không viết gì, bởi tự thấy mọi điều trong lòng mình đều đã cũ. Tư duy cũ, đường hướng cũ, tự tôi đã nhìn nó thấu suốt mà không cần chiêm nghiệm thêm bằng con chữ. Trướ…