vinhtng.com
Nhật ký đi viện
Chỉ khi thật sự hít thở trong bầu không khí đặc quánh ete, tiểu ra một thứ nước có mùi kháng sinh nồng nặc, hay đến cả mỗi bữa ăn cũng không dám nuốt quá 10 muỗng mới thật sự thấm thía, rằng, không…