vinhtng.com
Xê dịch sâu
Ừ thì cũng có nhiều chuyện “hổng dám nói”* nhưng thứ không dám nói (với chính mình) nhất có lẽ đó là sự nhu nhược trì hoãn việc sống đúng cuộc đời mà mình muốn. Nhưng dù sao điều đó vẫn…