vinhtng.com
Điểm cân bằng
Jem sợ ngày tốt nghiệp, còn những người bạn của nó thì trôi trong muôn vàn kiểu hoang mang, chật vật đi tìm chính mình, tìm một cách sống, như mình hồi đại học. Vy căng như dây đàn, hớt hải bỏ chạy…