vinhtng.com
Họ có một đức tin
“Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh.” Tuổi trẻ trong chiến tranh của một thế hệ đã qua là một tuổi trẻ đẹp nao lòng, đẹp tuyệt đối. Nó đẹp không phải …