vinhtng.com
Ta lạnh ở đâu thì mùa đông ở đó
Đâu có khó để khoa tay, chẹp miệng bảo Saigon làm gì có mùa đông. Đúng là thành phố này không có mùa đông thật. Nắng, mưa, rồi thôi. Nhưng có cái tủ áo nào ở Saigon không treo dăm ba chiếc áo ấm, c…