vinhtng.com
Còn một giấc mơ
Tôi không hiểu vì sao, dạo này tôi hay nghĩ về một người mà tôi gọi là “người yêu cũ”. Chúng tôi, hình như chưa bao giờ thật sự yêu nhau. Chúng tôi, người đến vì mong một cuộc tình, người đến vì ch…