vinhtng.com
Có những gì cho hậu một cuộc tình?
Bản thân tôi là người theo quan điểm không yêu nữa thì hãy là bạn. Chẳng việc gì phải nhặng xị lên sau khi chia tay một người, nó chỉ là biểu hiện của sự thiếu trưởng thành. Tuy nhiên, suy nghĩ ấ…