vinhtng.com
viết vội #1 04Oct2012
Em bảo em muốn mua một cái áo họa tiết thổ dân. Tôi bảo với em dạng họa tiết đó thường chỉ có trên áo len, ở Saigon thì làm sao em mặc chúng được. Em nói em chỉ mặc buổi tối với cả cũng sắp đến mùa…