vinhtng.com
những bữa cơm chiều khó nhọc
Tôi về nhà dùng bữa một mình. Mẹ nấu món con trai thích nhất. Tôi cặm cụi ăn, nghĩ đến cảnh sau này ra ngoài sống. Một buổi chiều đẹp trời đi làm về sớm, vào bếp nấu món ăn mình thích nhất, rồi n…