vinhtng.com
Memory fade
Tôi không biết có ai còn nhớ buổi sáng trên đồi hôm đó, và cả những bữa sáng khác loay hoay trong thành phố nhỏ. Tôi không biết ai đã sai ở đâu nhưng có một điều tôi biết đó là đời sống thì không…