vinhtng.com
Những huyễn tưởng nhạt màu
Trong đầu anh lẩn quẩn hình ảnh một khu học xá nào đó ở Tokyo những năm 60, với cây zelkova già nua đứng im lìm lặng lẽ, tiếng radio vọng ra từ những cửa sổ để mở. Đâu đó là cột khói đốt băng vệ …