vinhtng.com
rơi trong một buổi chiều
Dear ơi, dear nhớ dear quá. Mọi thứ tệ đi chỉ trong một buổi chiều. Những lúc thế này chỉ có dear hiểu lòng dear. Đôi lúc dear thấy mình như một kẻ bệnh hoạng. Ngồi ở B3 của Vincom, một vài suy ngh…